2A KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

1. Pasaulio paž.

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. ***************

5. Matematika

6. ,,Kupolėlė''

    (neform.ugd.)

 

 

 

1.Kūno k.

2.Tikyba

3.Matematika

4.******************

5.Lietuvių k.

6.Skaitymo strategijos (neform. ugd.)

 

 

1.Muzika

2.Matematika

3.Lietuvių k.

4.****************

5.Anglų k.

6.Pasaulio paž.

7.Teatras (neform. ugd.)

   Ketvirtadienis

Penktadienis

 Pamokų laikas

1.Anglų k.

2.Kūno k.

3.Matematika

4.*****************

5.Lietuvių k.

6.Lietuvių k.

 

 

1.Matematika

2.Lietuvių k.

3.Muzika

4.*******************

5.Dailė ir techn.

6.Dailė ir techn.

 

 

 

1. 08:15 - 9.00

2. 09:10 - 09:55
3. 10:15 - 11:00
4. 11:20 - 12:05
5. 12:20- 13:05
6. 13:15 - 14:00

7.14.10 - 14.55

8. 15.05 - 15.50